Wist je dat het consumeren van rente één van de grootste zonden is in de Islam?

Allah zegt hierover in de Koran:

‘O jullie die geloven, vrees Allah en neem afstand van datgene wat is overgebleven van de rente als jullie gelovigen zijn..’ (Soerat al-Baqarah 2:278-279)

Het consumeren van rente behoort tot de zeven grootste zonden, zoals de Profeet Mohammed ﷺ zei. (Sahieh al-Boekhaarie, 2766; Sahieh Moeslim, 145)

Eén van de meest voorkomende vormen van rente in deze tijd is de rente die je krijgt bij het hebben van een bankrekening of spaarrekening. De geleerden zijn het erover eens dat het nemen van deze rente absoluut verboden is en dat je verplicht bent om je hiervan te ontdoen door het uit te geven aan een goed doel. Wel hoor je dit niet te beschouwen als liefdadigheid, maar slechts als een middel om je te ontdoen van de rente.

Stichting IIM. biedt jou de mogelijkheid om je te ontdoen van deze enorme zonde. Door de rente die je ontvangt aan ons te doneren, zorgen wij ervoor dat het aan de daarvoor bestemde doelen wordt uitgegeven. Denk hierbij aan weeskinderen, zieken, bejaarden, arme gezinnen en het verspreiden van islamitische kennis.

Bankgegevens
T.n.v.: Stichting Islam Is Mooi
IBAN: NL82RABO0153662875
BIC: RABONL2U
Omschrijving: Rente