Door de gunst van Allah hebben wij vele arme, hardwerkende mensen verblijd met een verblijdpakket. Zij waren enorm verrast met het verblijdpakket. Dankbaarheid en vreugde was van hun gezichten af te lezen.

Team Stichting Islam Is Mooi