Wat is zakat?

De zakat (of zakaat/verplichte liefdadigheid) is één van de pilaren van de Islam. Op vele plaatsen in de Koran wordt de zakat naast het gebed genoemd.
Allah zei: ‘Onderhoud het gebed en geef de zakat.’ (Soerat al-Baqarah 2:110)
De Profeet ﷺ zei: ‘De Islam is gebouwd op vijf zaken…’ Hij vermeldde daaronder de zakat. (Al-Boekhaarie en Moeslim)

Wanneer ben ik verplicht om zakat te betalen?

Het geven van de zakat is pas verplicht wanneer jouw bezit het drempelbedrag (nisab) heeft bereikt. Het drempelbedrag van goud is 85 gram en het drempelbedrag van zilver is 595 gram. Wanneer jouw geld de waarde heeft bereikt van 85 gram goud of 595 gram zilver, dien je 2,5% ervan uit te geven aan zakat. Maar dit is pas verplicht wanneer er een jaar voorbij is gegaan. Nadat jouw bezit het drempelbedrag heeft bereikt, dient er een islamitisch jaar voorbij te gaan zonder dat het bezit onder het drempelbedrag komt.

Wie heeft er recht op mijn zakat?

Degenen die recht hebben op zakat zijn vermeld in de Woorden van Allah: ‘De liefdadigheden (zakat) zijn alleen voor de armen, de behoeftigen, degenen die hierin werkzaam zijn, degenen wier harten gehecht worden, voor de slaven, de schuldenaars, voor de zaak van Allah en voor de reiziger zonder proviand. Een verplichting van Allah. Allah is Alwetend, Alwijs.’ (Soerat at-Tawbah 9:60)

De armen en behoeftigen zijn de mensen die niet genoeg geld hebben om in hun behoeften te kunnen voorzien. Hoe meer een persoon in nood is, hoe meer recht hij heeft op de zakat en hoe groter de beloning van deze zakat zal zijn. Eén van de beste doelen waaraan de zakat kan worden besteed, is het verspreiden van islamitische kennis. Dit is de beste vorm van liefdadigheid waarvan je de beloning na je dood zal blijven ontvangen in je graf tot aan de Dag der Opstanding.

Stichting IIM. besteedt de zakat onder andere voor het onderhouden en verblijden van arme weeskinderen, zieken, bejaarden, arme gezinnen, het verstrekken van (Ramadan) voedselpakketten, het verstrekken van islamitische boeken en het verspreiden van islamitische kennis (doorlopende liefdadigheid).

Wanneer je zakat geeft, behaal je onder andere de volgende voordelen

1. Door het onderhouden van een weeskind zal je met de Profeet ﷺ in het hoogste Paradijs zijn. (Al-Boekhaarie en Moeslim)
2. Allah zal jouw weg naar het Paradijs vergemakkelijken. (Soerat al-Layl 92:7)
3. De beloning zal vele malen voor je worden vermenigvuldigd. (Soerat al-Baqarah 2:261)
4. Het is een bewijs en een teken voor het geloof. (Moeslim)
5. Je wordt gezuiverd van de zonden en van slechte karaktereigenschappen. (Soerat at-Tawbah 9:103)
6. Je bezit zal toenemen, gezegend worden en beschermd worden tegen elk kwaad. (Moeslim)
7. Allah zal jou de beste voorzieningen geven. (Soerat Saba- 34:39)
8. Allah zal van jou houden. (Sahieh at-Targhieb)
9. Allah zal jou blijven steunen. (Moeslim)
10. Je zult in aanmerking komen voor de Barmhartigheid van Allah. (Soerat al-A’raaf 7:156)
11. Je zal behoren tot de succesvollen. (Soerat at-Taghaaboen 64:16)
12. Je zal de zoetheid van het geloof proeven. (Soerat Aal ‘Imraan 3:92)
13. Jouw hart zal verzachten. (Sahieh at-Targhieb)
14. Je zult de duivels verslaan. (As-Silsilah as-Sahiehah)
15. De Engelen zullen smeekbeden voor jou verrichten. (Al-Boekhaarie en Moeslim)
16. Je zal beschermd worden tegen de bestraffing van het graf. (As-Silsilah as-Sahiehah)
17. Op de Dag der Opstanding zul je bergen van goede daden aantreffen. (Al-Boekhaarie en Moeslim)
18. Op de Dag der Opstanding zul je in de schaduw van je liefdadigheid staan. (Al-Boekhaarie en Moeslim)
19. Allah zal jou beschermen tegen de Hel. (Al-Boekhaarie en Moeslim)
20. Allah zal jou dicht bij Zich brengen op de Dag der Opstanding. (At-Tirmidhie)

Heb jij jouw jaarlijkse zakat nog niet betaald, maak deze dan nu meteen over!

Bankgegevens
T.n.v.: Stichting Islam Is Mooi
IBAN: NL82RABO0153662875
BIC: RABONL2U
Omschrijving: Zakat