Het etentje voor de 200 bejaarden was een succes door de gunst van Allah en daarna jullie vrijgevige donaties.
Moge Allah jullie harten vullen met blijdschap net zoals jullie hun harten hebben gevuld met blijdschap. ❤❤❤

Team Stichting Islam Is Mooi