Wij hebben tapijten en een geluidsinstallatie aangeschaft voor een nieuw gebedshuis in Marokko waarin de gelovige mannen en vrouwen het gebed kunnen verrichten en de Koran wordt gememoriseerd en onderwezen. Dit is in shaa Allaah een doorlopende liefdadigheid voor de donateurs. Voor elke persoon die hier bidt, de Koran reciteert, het vasten verbreekt, etc. krijgt de donateur alle beloningen in shaa Allaah.

Zorg altijd voor een goede intentie bij elke daad die je verricht. Wij zijn Allah de meest Barmhartige en vervolgens onze donateurs dankbaar die ons in staat hebben gesteld om dit project uit te voeren.

Moge Allah jou belonen, zegenen en eeuwige gelukzaligheid schenken. Moge Allah jou de hoogste rangen in het Paradijs van al-Firdaws schenken.

Team stichting IIM.